Μεταπτυχιακοί φοιτητές

Ελισάβετ Τριγάζη

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια

Η Ελισάβετ Τριγάζη είναι απόφοιτη του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών καθώς και μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Βιοϊατρικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της έρευνας της στις προπτυχιακές σπουδές της αποτέλεσε η ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφικού σήματος, ενώ κατά την εκπόνηση των μεταπτυχιακών της σπουδών επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη εφαρμογής τηλεϊατρικής. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη διαχείριση ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων που στοχεύουν στον τομέα ψηφιακού μετασχηματισμού. Πιο αναλυτικά, έχει αποτελέσει υπεύθυνη ενός Εθνικού έργου, και μέλος της ομάδας εργασίας 4 Ευρωπαϊκών έργων (2 Horizon Europe, 2 Erasmus+).