Καλωσήρθατε στο

Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ψηφιακής Υγείας

Φορητοί καρδιογράφοι, φορητά πιεσόμετρα, ασύρματα σπιρόμετρα, ασύρματα οξύμετρα, συσκευές παρακολούθησης γλυκόζης στο αίμα

Περισσότερα

Φορέσιμες συσκευές καταγραφής Ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος 

Περισσότερα

Ηλεκτροκίνητο αναπηρικό αμαξίδιο τελευταίας τεχνολογίας

Περισσότερα

Γυαλιά εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας

Περισσότερα

Τα μέλη του εργαστηρίου συντονίζουν και συμμετέχουν στη συγγραφή και υποβολή πλήθους προτάσεων εθνικών και διεθνών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων.
Κατά το τρέχον έτος έχουν εγκριθεί και υλοποιούνται τα ακόλουθα ερευνητικά έργα.

 

 

 

Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές

Περισσότερα

Στα πλαίσια του έργου προτείνεται η κατασκευή ενός φορητού διαγνωσοθεραπευτικού συστήματος για την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Περισσότερα

Νέες τεχνολογίες και καινοτόμες προσεγγίσεις σε σχέση με την Αγροδιατροφή και τον Τουρισμό για την ενίσχυση της περιφερειακής αριστείας στην Δυτική Μακεδονία

Περισσότερα

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης/ Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση.

Περισσότερα

European Digital Innovation Hub for Smart Health : Precision Medicine and Innovative E-health Services

Περισσότερα

Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Ασθενών

Περισσότερα

Σύστημα Υποστήριξης Κλινικών Αποφάσεων για τη Νόσο των Ανευρυσμάτων Κοιλιακής Αορτής Βασισμένο σε Μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης

Περισσότερα