Μέλη ΔΕΠ

Δρ Μάρκος Τσίπουρας

Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ο Μάρκος Γ. Τσίπουρας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική το 2002 και Διδακτορικό Δίπλωμα στην Πληροφορική το 2008, από το ίδιο τμήμα. Επιπλέον, έλαβε πτυχίο από το τμήμα Φυσικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου το 2013. Από τον Απρίλιο του 2019 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί ως εξωτερικός συνεργάτης στην βαθμίδα του λέκτορα/επίκουρου καθηγητή σε διάφορα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά Ιδρύματα στην Ελλάδα. Επιπλέον, Έχει εργαστεί σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά (3ο ΚΠΣ, FP6, FP7, H2020) και Εθνικά Ερευνητικά  Προγράμματα ως ερευνητής/προγραμματιστής, ενώ είναι επιστημονικά υπεύθυνός σε 6 ερευνητικά έργα. Το δημοσιευμένο του έργο περιλαμβάνει περισσότερες από 150 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, επιστημονικά συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία, ενώ έχει λάβει περισσότερες από 5000 ετεροαναφορές στο σύνολο του έργου του. Επιπλέον είναι συν-συγγραφέας σε 1 διεθνές (PCT) και 1 εθνικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.

Δρ Δημήτριος Τσαλικάκης

Επίκουρος καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ο Δημήτριος Γ. Τσαλικάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1977. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2001, και Διδακτορικό Δίπλωμα από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 2006. Επίσης διαθέτει δυο μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, ένα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2017 και ένα από Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου 2018. Έχει εργαστεί σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων ως προγραμματιστής/ερευνητής και έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 70 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία, ενώ έχει λάβει περισσότερες από 1500 αναφορές (https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Dj2Z38EAAAAJ) στο σύνολο του έργου του. Είναι Επίκουρος καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο την: «Μοντελοποίηση και Ανάλυση Ηλεκτροφυσιολογικών Δεδομένων» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Από τον Οκτώβριο του 2013 είναι σε αναστολή καθηκόντων με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, διότι διορίστηκε Αν. Διοικητής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Έκτοτε διετέλεσε αδιαλείπτως Υποδιοικητής της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης, και από τον Σεπτέμβριο του 2019 Διοικητής της 4ης Υ. ΠΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2019 έχει ζητήσει και έχει λάβει μερική άρση της αναστολής και διδάσκει στο τμήμα άμισθή. Πολύ μεγάλη διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, ειδικά με την επιβάρυνση της διαχείρισης της πανδημίας. Πολλές καινοτομίες στον χώρο της υγείας και δημιουργία νέων συνθήκων στον χώρο.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τη βιοϊατρική τεχνολογία, την μοντελοποίηση βιοϊατρικώνδεδομένων, την ιατρική πληροφορική, τη ψηφιακή επεξεργασία και ανάλυση βιοϊατρικού σήματος και ιατρικής εικόνας, τα φορέσιμα συστήματα και τις συσκευές, την στατιστική ανάλυση ιατρικής πληροφορίας καθώς και τα ευφυή πληροφοριακά συστήματα για την αυτόματη ιατρική διάγνωση.