Διευθυντής

Δρ Παντελής Αγγελίδης

Καθηγητής ΤΗΜΜΥ

Ο Παντελής Αγγελίδης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Έλαβε το πτυχίο του από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1989, ενώ είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το ίδιο Τμήμα από το 1993. Εργάζεται στον τομέα της τηλεϊατρικής και της ψηφιακής υγείας τα τελευταία τριάντα χρόνια. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 130 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα, ενώ ήταν συντονιστής και επιστημονικά υπεύθυνος σε περισσότερα από 10 από αυτά. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης (2011,2012,2014,2018), στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (2020,21,22), στο Πανεπιστήμιο του Kingston στη Μ. Βρετανία (2017) και στο ΜΙΤ Media Lab (2009,2010,2014,2015,2016). Έχει κατοχυρώσει τέσσερα διπλώματα ευρεσιτεχνίας συσκευών τηλεϊατρικής. Έχει συμμετάσχει στην ίδρυση τριών καινοτομικών εταιρειών, μίας στο χώρο της ψηφιακής υγείας (http://www.vidavo.eu/), μιας στο χώρο των τεχνολογιών Blockchain (http://www.blockachain.gr/) και μιας στο χώρο της έξυπνης αγροτικής καλλιέργειας (http://www.agrosense.gr/). Είναι Marshall Memorial Fellow και υπότροφος του ιδρύματος Μποδοσάκη. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Έχει ως κύριο ενδιαφέρον τη μετεξέλιξη ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, εστιάζοντας σε τεχνολογίες πρόληψης, προαγωγής υγείας και ενεργούς γήρανσης.