Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ολυμπία Αναστασιάδου

Υποψήφια διδάκτορας

Η Ολυμπία Αναστασιάδου είναι απόφοιτος του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (2003).Είναι επίσης αριστούχος απόφοιτος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (2021). Επιπροσθέτως ολοκληρώνει τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Τμήμα «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις. Δικαική Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση» της  Ιατρικής Α.Π.Θ, εκπονώντας διπλωματική εργασία με θέμα «Ηθικά διλλήματα αναφορικά με την ψηφιοποίηση και διαλειτουργικότητα των Υπηρεσιών Υγείας». Είναι υποψήφια διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2023) με θέμα διατριβής «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας σε περιόδους κρίσεων. Διερευνώντας απόψεις παρόχων και χρηστών των υπηρεσιών».

Ιωάννης Βιολάρης

Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Ιωάννης Βιολάρης γεννήθηκε το 1986 στην Αθήνα. Έλαβε πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων από το τμήμα Ο.Δ.Ε. του Ο.Π.Α. το 2009 και πτυχίο μαθηματικών από το πανεπιστήμιο Swansea στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2017. Είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Π.Δ.Μ. από τον Νοέμβριο του 2020. Το ερευνητικό θέμα αφορά στη μαθηματική μοντελοποίηση του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης και Επινεφριδίων. Συμμετέχει σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα και έχει 4 διεθνείς δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρεια.

Κοσμάς Γλαβάς 
Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Κοσμάς Γλαβάς είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Έλαβε το Δίπλωμά του το 2021 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με 7,23 Μ.Δ.Σ. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάλυση EEG, τις διεπαφές υπολογιστών εγκεφάλου (BCI) και τη μηχανική μάθηση. Στόχος της διδακτορικής του διατριβής είναι να χειριστεί ένα ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο με BCI.

Φωτεινή Γραμουσένη

Υποψήφια διδάκτορας

Η Φωτεινή Γραμουσένη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1977. Έλαβε πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999 και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πληροφορική το 2002 από το ίδιο τμήμα,. Από τον Νοέμβριο του 2019 είναι υποψήφια διδάκτορας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί σε 2 Ερευνητικά  Προγράμματα ως ερευνήτρια/προγραμματίστρια.

Φωτεινή Δημαράκη
Υποψήφια διδάκτορας

Η Φωτεινή Δημαράκη είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2022) και Υποψήφια Διδάκτορας από τον Απρίλιο 2022 στο ίδιο τμήμα. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μηχανική μάθηση και ανάλυση αλγορίθμων στον τομέα της Αγροδιατροφής και της Έξυπνης Γεωργίας. Έχει δημοσιεύσει 2 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια πάνω σε αυτό το θέμα.
 

Θωμαή Καραμήτσου
Υποψήφια διδάκτορας

Η Θωμαή Καραμήτσου έχει ολοκληρώσει τις προπτυχιακές της σπουδές στην Ελλάδα από το τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου και τις μεταπτυχιακές της σπουδές από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Τερνόπολης (Ουκρανίας). Από τον Οκτώβριο του 2022 είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει εργαστεί σε πλήθος Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών προγραμμάτων ως εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από το 2012. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν εργασίες σε επιστημονικά συνέδρια και κεφάλαια σε βιβλία.

Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Κωνσταντίνος Κωστόπουλος είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Είναι επίσης απόφοιτος του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Εξειδίκευσης στην Ιατρική Πληροφορική του Α.Π.Θ.. Αυτή τη στιγμή εκπονεί την διδακτορική διατριβή του στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αλγόριθμοι προτεραιοποίησης ασθενών με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης». Τέλος είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Χρήστος Μπέλλος 
Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Χρήστος Μπέλλος είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών. Έλαβε το  δίπλωμά του από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2006 και το μεταπτυχιακό του στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Είναι συνιδρυτής και Business Management Director στην εταιρεία Lime Technology, ενώ έχει συμμετάσχει σε αρκετά Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα (π.χ. SIFEM, EMBalance, ARTREAT, CHRONIOUS, Νέα Γνώση) με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Βιοϊατρικών Ερευνών). Έχει πάνω από 14 χρόνια εμπειρία σε διαχείριση έργων καθώς και σε ανάπτυξη εφαρμογών και υπηρεσιών, κυρίως στο χώρο της Υγείας. Επιπλέον, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε ανάλυση δεδομένων, εξαγωγή χαρακτηριστικών καθώς και σε ανάπτυξη, εκπαίδευση και παραμετροποίηση συστημάτων εξόρυξης γνώσης (data mining, deep learning). Έχει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διακεκριμένα περιοδικά και διεθνή συνέδρια.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5638-7580

Αιμιλία Ντέτσκα
Υποψήφιος διδάκτορας

Η Αιμιλία Ντέτσκα είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2023) και Υποψήφια Διδάκτορας σπο τον Νοέμβριο 2023 στο ίδιο τμήμα. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μηχανική μάθηση και την ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφικών σημάτων (EEG). Στόχος της διδακτορικής της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος για την διάγνωση και αξιολόγηση νευρολογικών διαταραχών μέσω ανάλυσης ΗΕΓ σημάτων.

Γεώργιος Πράπας 
Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Γεώργιος Πράπας είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Υποψήφιος Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2021. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανάλυση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG), παιχνίδια ελεγχόμενα με Διεπαφή-Εγκεφάλου Υπολογιστή (ΔΕY) και ΔΕY συνδυασμένα σε περιβάλλοντα μικτής πραγματικότητας.

Πάνος Μπονώτης
Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Πάνος Μπονώτης είναι μηχανικός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εργαστήριο ηλεκτρονικής υγείας (eHealth) του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Είναι κάτοχος διπλώματος μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στην Κοζάνη. Επίσης είναι στο 3ο έτος του διδακτορικού του, με επίκεντρο την εμπειρία χρήστη στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας. Στα πλαίσια του διδακτορικού του είναι υπεύθυνος για την οργάνωση της διδακτικής ύλης που σχετίζεται με την εμπειρία χρήστη στις διαλέξεις του ΠΔΜ όπως και την υποστήριξη φοιτητών κατά την ανάληψη διπλωματικής εργασίας. Επίσης είναι υπεύθυνος για τις πιλοτικές μελέτες και τις μελέτες χρηστικότητας ευχρηστίας των έργων που διεκπεραιώνει το εργαστήριο ηλεκτρονικής υγείας στο ΙΝΕΒ: MyPal, Take-A-Breath και PVClinical όπου σε συνεργασία με ειδικούς στο χώρο της υγείας όπως και με κλινικό προσωπικό είχε ως απώτερο σκοπό το σχεδιασμό, την αξιολόγηση και τελικά την ενίσχυση της χρηστικότητας εφαρμογών ηλεκτρονικής υγείας στα έργων που εμπλέκετε αναλαμβάνοντας το ρόλο μηχανικού εμπειρίας χρήστη. Στον τρέχοντα ρόλο του ως μέρος της εμπλοκής του σε ερευνητικά έργα χρηματοδοτούμενα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, συμμετέχει ενεργά τόσο στην ανάπτυξη όσο και στο συντονισμό δράσεων, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της εμπειρίας των χρηστών με τα δεδομένα ψηφιακά εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του κύκλου ενός έργου. Συμμετέχει επίσης ενεργά σε συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και επικύρωσης και μηχανικής απαιτήσεων χρήστη. Τέλος, συνεισφέρει στην τοπική του κοινότητα εμπειρίας χρήστη, συμμετέχοντας σε πολλαπλές ομάδες εργασίας και εργαστήρια με στόχο τη διάδοση της μηχανικής εμπειρία χρήστη.

Νικόλαος Σιώπης

Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Νικόλαος Σιώπης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2018). Από τον Φεβρουάριο του 2019 είναι Υποψήφιος Διδάκτορ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ίδιου πανεπιστημίου. Από το Σεπτέμβριο του 2019 εργάζεται ως ερευνητικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.).

Βίκυ Φίσκα

Υποψήφια διδάκτορας

Η Βίκυ Φίσκα είναι κάτοχος Διπλώματος Μηχανικού Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (2020) και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ιατρικής Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2022). Είναι Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με θέμα διδακτορικής διατριβής την “Μελέτη και ανάπτυξη διαγνωσοθεραπευτικών συστημάτων κλειστού βρόγχου για τον έλεγχο νευροενδοκρινολογικών διαταραχών”. Παράλληλα, εργάζεται ως βοηθός ερευνητή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Ευάγγελος Βαϊτσόπουλος

Υποψήφιος διδάκτορας

Ο Βαϊτσόπουλος Γ. Ευάγγελος έλαβε το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (M.Eng.) το 2003 και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία) το 2006, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει δημοσιεύσει 5 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Είναι έμπειρος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με δεκαέξι (16) χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε μεγάλα ενεργειακά έργα (Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Υποσταθμοί Υ/Τ, έργα Αποθήκευσης Ενέργειας/Υβριδικά). Είναι προϊστάμενος στο τμήμα ηλεκτρολογικών μελετών και Project Manager στην εταιρεία Mytilineos S.A.. Συμμετείχε σε πάνω από είκοσι μεγάλα έργα στην Ευρώπη, την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Αμερική.