INSPECT

Ευφυείς Νοσοκομειακές Κλίνες Ασθενών 

Αντικείμενο του έργου

Η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς κατά τη νοσηλεία του είναι απαραίτητη για την αναγνώριση προτύπων ενδεικτικών κινδύνων ή παθογενειών, των οποίων η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση είναι ικανή να οδηγήσει σε μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας και κατ’ επέκταση, στην ελάττωση της διάρκειας και κόστους νοσηλείας.

Έρευνες δείχνουν ότι το 17% όλων των νοσηλευόμενων ασθενών θα παρουσιάσουν ένα ανεπιθύμητο συμβάν κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στο νοσοκομείο, ενώ στα περισσότερα κρίσιμα συμβάντα προηγούνται προειδοποιητικές ενδείξεις 6 έως 8 ώρες πριν από την εκδήλωση. Η έγκαιρη και αξιόπιστη ανίχνευση των ενδείξεων αυτών μπορεί να βοηθήσει στην εξατομικευμένη παροχή ιατρικής φροντίδας αποτρέποντας τις κλασικές “εκ των υστέρων” πρακτικές “διάσωσης” του περιστατικού. Από την άλλη, το φαινόμενο των ελκών από κατάκλιση ως αποτέλεσμα ισχυρών εστιών πίεσης στον κλινήρη ασθενή αποτελεί μία σοβαρή παρενέργεια της νοσηλείας που μπορεί να αποφευχθεί με την έγκαιρη και ακριβή χαρτογράφηση των σημείων πίεσης τα οποία παρεμποδίζουν την αιμάτωση των ιστών με αποτέλεσμα να νεκρώνονται.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενούς κατά τη διάρκεια της κλινήρους νοσηλείας. Το ευφυές κρεβάτι που αναπτύσσεται αποτελείται από ένα προσαρμοσμένο κάλυμμα στρώματος στο οποίο ενσωματώνονται δεκάδες μικρο-αισθητήρες που μετρά τις επιφανειακές πιέσεις όπως αυτές προκύπτουν από τη θέση του σώματος του ασθενούς και να συμπεραίνει φυσιολογικούς παραμέτρους, όπως καρδιακός και ο αναπνευστικός ρυθμός και η θέση του ασθενούς. Όλη η πληροφορία προβάλλεται σε πραγματικό χρόνο σε μια οθόνη αφής όπου με τη χρήση ευφυών αλγορίθμων ανιχνεύονται σε πρώιμο στάδιο παθολογικές καταστάσεις και περιοχές του σώματος που βρίσκονται σε παρατεταμένη πίεση και ενδέχεται να οδηγήσουν σε έλκη από κατάκλιση. Σε αυτή την περίπτωση ειδοποιείτε το ιατρικό προσωπικό ώστε να λάβει δράση εγκαίρως.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η βελτίωση της ποιότητας νοσηλείας με την αναβάθμιση της κοινής νοσηλευτικής κλίνης σε ευφυή σταθμό συνεχούς παρακολούθησης της συμπεριφοράς του κλινήρους ασθενούς.

Συνεργαζόμενοι φορείς

VIDAVO

Η Vidavo είναι μια πρωτοπόρος εταιρία στην ανάπτυξη και παροχή ολοκληρωμένων τεχνολογικά προηγμένων, καινοτόμων λύσεων τηλεϊατρικής (e/m health), με πελάτες στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Διαθέτει τεκμηριωμένα σημαντική 15ετή εμπειρία στην υλοποίηση και παροχή καινοτόμων λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης ιατρικών δεδομένων, μέσω της υλοποίησης Ευρωπαϊκών έργων Τηλεϊατρικής αλλά και μέσω των συνεργασιών με ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς Υγείας, Ιδιωτικές κλινικές, Δήμους, Νοσοκομεία, Γηροκομεία και Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους σε Ελλάδα και Εξωτερικό (Vodafone Ελλάδος, Δήμος Καλλιθέας, Πυλαίας – Χορτιάτη, Καλαμάτα, Μεγαλόπολη κτλ, Νοσ. Παπανικολάου, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών κτλ). Ηγετικοί τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι εντός και εκτός Ελλάδος, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Vidavo, για να παρέχουν προληπτική ιατρική σε ασθενείς και ιατρούς απομακρυσμένων περιοχών, διασυνδέοντας τα απομακρυσμένα σημεία με υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες ιατρικές – συμβουλευτικές υπηρεσίες μέσω των μεγάλων κεντρικών Νοσοκομείων (ενδεικτικά: Vodafone Αγγλίας, Cyta Κύπρου, Vodafone Albania Foundation, Vodafone Ελλάδος).

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ‘Γ. Χατζηκώστα’ είναι ίδρυμα υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο παρέχεται θεραπεία από ειδικευμένο προσωπικό με ειδικό εξοπλισμό, και συχνά, αλλά όχι πάντα, παρέχει τη δυνατότητα μακροχρόνιας παραμονής των ασθενών. Σήμερα τα νοσοκομεία χρηματοδοτούνται συνήθως από το κράτος, τις οργανώσεις υγείας (με κερδοσκοπικό ή μη σκοπό), τους οργανισμούς παροχής ασφαλειών υγείας ή τις φιλανθρωπικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων φιλανθρωπικών δωρεών. Καθημερινά εξυπηρετεί ασθενείς από όλη την Ήπειρο αλλά και την Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, ακόμα και την Αλβανία, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας. Αποτελεί το δεύτερο (2ο) μεγαλύτερο Νοσοκομείο στις ανωτέρω Περιφέρειες και η Ιατρική και Νοσηλευτική του λειτουργία το καθιστούν στην πράξη ως Τριτοβάθμιο Νοσοκομείο. Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου ορίζεται σε τριακόσιες πενήντα (350) οργανικές κλίνες. Πλήρες, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα είναι εγκατεστημένο στο Νοσοκομείο για τη διαχείριση των ιατρικών, διοικητικών, οικονομικών και νομικών πτυχών του και την επεξεργασία των υπηρεσιών του. Η ερευνητική ομάδα του Νοσοκομείου, είτε κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου είτε κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, κατέχει υψηλόβαθμες θέσεις ευθύνης στο Νοσοκομείο, σε επίπεδο Διοίκησης όσο και κύριας διαχείρισης και ευθύνης του Πληροφοριακού Συστήματος. Επίσης, με πλούσια ερευνητική εμπειρία από παρόμοια ερευνητικά έργα. Τέλος, το προσωπικό του Νοσοκομείου, Διοικητικό και μή, έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε υλοποίηση και διαχείριση ερευνητικών και κλινικών μελετών.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι περιφερειακό ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Υλοποιεί διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Επίσης, συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πλήθος φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ΠΔΜ για την διεκδίκηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό καθώς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

 

ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Βιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΚΕΤΑ Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση Ενέργειας Κτιρίων και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων. Από την ίδρυσή του, το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ. έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 525 ερευνητικά έργα (304 χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, 87 από εθνικά Ελληνικά Προγράμματα, 8 Intereg, 126 Συμβουλευτικές Συμβάσεις Υπεργολαβίας με τον ιδιωτικό τομέα), με ένα συνολικό προϋπολογισμό της τάξης των 135 εκ. € και έχει διοργανώσει 15 συνέδρια. Τα τελευταία 10 χρόνια, το επιστημονικό έργο του ΙΠΤΗΛ περιλαμβάνει περισσότερες από 330 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, περισσότερες από 780 δημοσιεύσεις σε συνέδρια και 100 βιβλία και κεφάλαια βιβλίων. Το σύνολο του επιστημονικό έργου έχει αναφερθεί περισσότερες από 7.500 φορές.