Deep in Biopsies

Ευφυής Πλατφόρμα Υποστήριξης Διάγνωσης/ Σταδιοποίησης Ευρημάτων σε Βιοψίες με Βαθιά Μάθηση.

Αντικείμενο του έργου

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας για την υποστήριξη της διάγνωσης και της σταδιοποίησης ασθενειών από την βιοψία των ασθενών. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να είναι λειτουργική, αποδοτική και να μην περιορίζεται σε βιοψίες συγκεκριμένων οργάνων ή σε πεδία συγκεκριμένων ασθενειών, αλλά να μπορεί να εκπαιδευτεί κατά περίπτωση από τον ίδιο τον ειδικό ιατρό για οποιοδήποτε πεδίο. Η υποστήριξη της διάγνωσης/σταδιοποίησης γίνεται με χρήση της ψηφιοποιημένης εικόνας της βιοψίας του ασθενούς, η οποία είναι προϊόν μικροσκοπίας είτε με μικροσκόπιο ρουτίνας, είτε με νέους σαρωτές ολόκληρου πλακιδίου. Το έργο περιλαμβάνει υλοποίηση ευφυούς πληροφοριακοού συστήματος, το οποίο αξιοποιώντας νέες τεχνικές συγκερασμού Bαθιάς Μάθησης (Deep Learning) και επεξεργασίας εικόνας, επισημαίνει στον ειδικό ιατρό ευρήματα ενδιαφέροντος με αυτόματο τρόπο και τα ποσοτικοποιεί. Η πλατφόρμα υποστηρίζεται από βάση δεδομένων ιστολογικών εικόνων βιοψίας από διαφορετικά ιατρικά πεδία με σκοπό τη χρήση τους ως σύνολο εκπαίδευσης του ευφυούς συστήματος. Σκοπός σε πρώτη φάση είναι η διάθεση της πλατφόρμας ως B2B υπηρεσία σε ιατρικές μονάδες, ενώ σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αναπτυχθεί ένα ερευνητικό οικοσύστημα για την επεξεργασία και χρήση βιοψιών.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Η κοινοπραξία αποτελείται από μια εταιρία και δύο Ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η Q base O.E. (QBase) είναι μια εταιρία ένταση γνώσεις με δραστηριότητες που άπτονται της βιοϊατρικής τεχνολογίας, των ευφυών συστήματα, και των εφαρμογών διαδικτύου. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (ΠΙ), κατέχει και γνώσει στο εφαρμοσμένο αυτό πεδίο της πληροφορικής, αλλά και πολύ σημαντικό εξοπλισμό (αναμένει την παραλαβή ενός σαρωτή Hamamatsu) για την υλοποίηση του έργο. Οι δύο αυτοί φορείς στην παρούσα φάση υλοποιούν από κοινού ένα έργο «Έξυπνης Εξειδίκευσης» σύστημα για την εκφύλιση των κυττάρων ήπατος. Το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΔΜ), του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ως τμήμα μηχανικών λογισμικού, αναλαμβάνει ρόλο οδηγού για τον σχεδιασμό του προϊόντος αλλά και για το ευφυές σύστημα. Την κοινοπραξία θα ενισχύσει επικουρικά συμβουλευτικά και πρακτικά με νέα δείγματα εάν χρειαστεί. Το Νοσοκομείο St. Mary, αφιλοκερδώς μπορεί να εισφέρει στο έργο ένα ρόλο τελικό χρήστη. Επίσης θα αξιοποιηθεί η επικοινωνία που υπάρχει με την Imperial Innovation. Δυστυχώς, ο συγκεκριμένος φορέα δεν μπορεί να είναι μέρος της κοινοπραξίας καθώς δεν δύναται να υποχρεωθεί να δημιουργήσει παράστημα εντός στην Ελλάδα. 

Q base R&D

Η Q base R&D είναι μια εταιρία έντασης γνώσης, η οποία ιδρύθηκε το 2009 με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων ειδικευμένης έρευνας στους τομείς της ανάπτυξης ευφυών υπολογιστικών εφαρμογών, της ανάλυσης ψηφιακού σήματος, εικόνας και βίντεο. Η στρατηγική ανάπτυξη της επιχείρησης είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στο ευρύ κοινό αξιοποιώντας ερευνητικά αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών και η διαμόρφωση της ερευνητικής δραστηριότητας με σκοπό την διοχέτευσή της στην αγορά. Η ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων όπως οι πλατφόρμες νέφους και οι δικτυακές εφαρμογές βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της επιχείρησης σε διάφορους τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο τουρισμός και η τηλεϊατρική.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι περιφερειακό ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Υλοποιεί διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Επίσης, συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πλήθος φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ΠΔΜ για την διεκδίκηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό καθώς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΕΛΚΕ, προσφέρει πολυθεματικά γνωστικά αντικείμενα, που καλύπτουν το σύνολο του πρωτογενούς τομέα παραγωγής καθώς επίσης και το μεγαλύτερο μέρος του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα.