Intelli-Wheelchair

Ευφυές ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο κινούμενο αποκλειστικά από νοητικές και φωνητικές εντολές

Αντικείμενο του έργου

Στo πλαίσιo του έργου «Intelli-Wheelchair»,  θα σχεδιαστεί και θα κατασκευαστεί ένα αναπηρικό αμαξίδιο, η κίνηση του οποίου θα ελέγχεται αποκλειστικά μέσω νοητικών και φωνητικών εντολών από άτομο με βαριάς μορφής αναπηρία, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε φυσική ανατροφοδότηση εντολών για τον χειρισμό του. Η κίνηση μέσω νοητικών εντολών θα πραγματοποιείται μέσω της καταγραφής της ηλεκτρικής δραστηριότητας των νευρώνων του εγκεφάλου (Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα – EEG). Η αναπαράσταση και ο έλεγχος του συστήματος πρόκειται να γίνεται μέσα από εφαρμογή διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (Brain-Computer Interface).

Πιο αναλυτικά, τα σήματα θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο από την τοπική μονάδα ελέγχου, με την οποία θα εφοδιάζεται το αμαξίδιο. Έπειτα, εφόσον ταυτοποιηθεί κάποια νοητική εντολή από ένα σύνολο προκαθορισμένων εντολών (π.χ. κίνηση εμπρός, στροφή αριστερά ή δεξιά, παύση κίνησης κ.λ.π.), θα αποστέλλεται το αντίστοιχο σήμα στον ηλεκτροκινητήρα του αμαξιδίου, μέσω του κατάλληλου υποσυστήματος της εφαρμογής, και θα πραγματοποιείται η εντολή. Για τον προσδιορισμό των νοητικών εντολών, θα αναπτυχθεί μια νέα μέθοδος ανάλυσης των σημάτων EEG, λαμβάνοντας υπόψη τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την εφαρμογή της στη μονάδα ελέγχου του αμαξιδίου και όχι σε κάποιο μεγαλύτερο υπολογιστικό σύστημα. Η προτεινόμενη μέθοδος θα πρέπει να παρουσιάζει υψηλή αξιοπιστία και το σύστημα να συνοδεύεται από απλή διαδικασία εκμάθησης από τους χρήστες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εύκολη και ασφαλής μετακίνηση του αμαξιδίου.

Η επιτυχία της προσπάθειας θα επισφραγιστεί με την παραγωγή ενός προϊόντος με χαμηλό κόστος, ώστε να είναι ευκολότερη η απόκτησή του από άτομα με σοβαρές κινητικές βλάβες και να επιτυγχάνονται οικονομικά κέρδη από την εμπορική εκμετάλλευσή του.

Συνεργαζόμενοι φορείς

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας-ΕΛΚΕ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι περιφερειακό ίδρυμα με έδρα την Κοζάνη. Υλοποιεί διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο αυτοδύναμα όσο και σε συνεργασία με άλλα ιδρύματα. Επίσης, συνεργάζεται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με πλήθος φορέων τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα για την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το ΠΔΜ για την διεκδίκηση και την υλοποίηση των προγραμμάτων διαθέτει το απαραίτητο έμψυχο δυναμικό καθώς την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για την στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της ερευνητικής δραστηριότητας.

 

ΕΛΕΠΑΠ​

Η ΕΛΕΠΑΠ είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα το οποίο παρέχει υπηρεσίες αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937. Σήμερα διαθέτει 6 παραρτήματα σε όλη τη χώρα.

ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα, ιδρύθηκε το 2000. Πρόκειται για ένα μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το ΕΚΕΤΑ έχει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε πολλούς τομείς όπως: της Ενέργειας, του Περιβάλλοντος, της Bιομηχανίας, της Μηχανικής, της Πληροφορικής & Επικοινωνιών, των Μεταφορών & Βιώσιμης Κινητικότητας, της Υγείας, της Αγρο-βιοτεχνολογίας, της Ευφυούς Γεωργίας, της Ασφάλειας, καθώς και σε αρκετές διεπιστημονικές περιοχές. Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) ιδρύθηκε το 1998 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός υπό την αιγίδα της Γ.Γ.Ε.Τ. στην Ελλάδα, με έδρα την Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Από το Μάρτιο του 2000 είναι ιδρυτικό μέλος του ΕΚΕΤΑ Το ΕΚΕΤΑ/ ΙΠΤΗΛ είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Ελλάδα στους τομείς της Πληροφορικής, Τηλεματικής και Τηλεπικοινωνιών, με μακρά εμπειρία σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Δραστηριοποιείται σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών τομέων όπως η Ασφάλεια και Παρακολούθηση, Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας, Όραση Υπολογιστών, Αναγνώριση Προτύπων και Μάθηση Μηχανής, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής, Εικονική και Επαυξημένη Πραγματικότητα, Πολυμέσα, Βάσεις Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Ενεργειακή Αποδοτικότητα και εξοικονόμηση Ενέργειας Κτιρίων και Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων.